Трансформатор со нулта низа

  • Zero Sequence Transformer

    Трансформатор со нулта низа

    Преглед Оваа серија трансформатори е изработена од термореактивна смола, која има добри електрични својства, механички својства и својства на отпорност на пламен.Се користи со уреди за релејна заштита или сигнали кога електроенергетскиот систем произведува струја за заземјување со нулта секвенца.Тоа им овозможува на компонентите на уредот да се движат и да ја реализираат заштитата или следењето.