Интелигентна разводна опрема

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    Интелигентна разводна опрема за складирање и контрола на составот

    Употреба на производот Интелигентната разводна опрема од типот ZZGC-HY е производ на разводна опрема со рачно складирање на броила и рачно пребарување на броила.Составен е од контролен кабинет и кабинет за складирање.Контролната единица може да управува до три кабинети за складирање.Еден кабинет за складирање може да складира до 72 еднофазни метри или 40 трифазни метри.Еден контролен кабинет може да биде опремен со најмногу три кабинети за складирање, кои можат да складираат 216 еднофазни метри или најмногу 120 трифазни метри.Секоја позиција за складирање...