Узбекистан

Во 2004 г.Holley Technology Ltd. инвестираше и ја изгради првата компанија за паметни броила во Узбекистан.По повеќе од 10 години трчање, нашата подружница воспостави добри односи со соработка со разновидна релативна компанија за електрична енергија од Узбекистан и стекнува богато искуство во инвестирањето и работењето на компанијата.Со висок квалитет и добра услуга, добивме добра репутација и најголем удел на пазарот на броила за електрична енергија во Узбекистан.

Во октомври, 2018 г, Узбекистан електроенергетската индустрија ја започнува најголемата трансформација на паметна електрична мрежа во историјата.Со неколкугодишно искуство, нашата подружница конечно ги исполнува различните барања како квалитет на производството, функции, способност за испорака, постпродажна услуга, системско поврзување итн. Ги добивме сите препораки од бироа за електрична енергија и Грид компанијата.Така, победивме на наддавањето на еднофазно паметно броило, трифазно паметно броило, концентратор, метар кутија итн. Кумулативниот број е повеќе од три милиони, а вкупната сума е повеќе од сто и педесет милиони долари.

Фотографии од клиенти:

uzbekistan (1)
uzbekistan (4)