Пакистан

Пакистански проект:

Холи започна да снабдува броила за електрична енергија во Пакистан од 2012 година. Главните производи вклучуваат еднофазни и трифазни конвенционални електронски броила и еднофазни и трифазни паметни броила.Во последниве години, Холи одржува годишна продажба од 400.000-500.000 метри.Пакистанскиот пазар е чувствителен на цената на производот.Поради оваа причина, Holley разви серија рентабилни броила прилагодени за посебните барања на Пакистан.Тимовите на Holley секогаш даваа целосна поддршка на различните барања што ги покренаа клиентите.Во иднина, Холи ќе продолжи да работи одлична работа за одржување на пазарот во Пакистан.

wef

Фотографии од клиенти:

Pakistan  (5)
Pakistan  (3)
Pakistan  (2)
Pakistan  (1)
Pakistan  (4)