Гана

Проект во Гана:

Тоа е проект со клуч на рака.Од 2013 година до сега, Холи има реализирано проекти во Гана во 3 фази, меѓу кои Холи успешно испорача над 210.000 парчиња паметни броила за претплата модели DDSY283SR, DTSY541 и DTSY541SR, над 110.000 парчиња Aclosurmi систем, како и метар.Во однос на проектите на Гана, Холи е задолжен за сета инсталација, обука и услуги.

Фотографии од клиенти: