3-20 kV Потенцијален трансформатор

  • 3-20KV Indoors / Outdoors Potential Transformer

    3-20KV Потенцијален трансформатор за внатре/надвор

    Преглед Овој тип на потенцијален трансформатор е производ за внатрешен (на отворено) изработен од еднофазна изолација од епоксидна смола.Главно се користи за мерење на електрична енергија, мерење на напон, монитор и релејна заштита во електроенергетскиот систем со ситуација таа неутрална точка не е ефективно заземјена каде номиналната фреквенција е 50Hz, а номиналниот напон е 10kV или 20kV и подолу.