3-20 kV струен трансформатор

  • Dry-type 3-20kv Current Transformer

    Струен трансформатор од сув тип 3-20 kv

    Преглед.Главно се користи за мерење на струја, моќност, електрична енергија и релејна заштита во електроенергетскиот систем каде номинална фреквенција од 50 Hz и номинален напон од 10 kV или 20 kV и подолу.Специфичните услови за работа се следните: 1. Надморската височина не надминува 1000 метри (кога надморската височина е над 1000 m, надворешната изолација треба да биде надморска височина кор...